SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá: Giá bán và và giá thuê văn phòng đợt 1 của dự án COMATCE TOWER”

Date: 26/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá: Giá bán và và giá thuê văn phòng đợt 1 của dự án COMATCE TOWER”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đào tạo chính sách thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2016”

Date: 25/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đào tạo chính sách thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2016”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra hiệu quả tính khả thi dự án đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành trọng tải 1.664 tấn/tàu”

Date: 19/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra hiệu quả tính khả thi dự án đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành trọng tải 1.664 tấn/tàu”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Kiểm định chất lượng công trình”

Date: 17/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Kiểm định chất lượng công trình”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị điều hòa cho văn phòng Công ty”

Date: 14/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị điều hòa cho văn phòng Công ty”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế 07 tàu tự hành trọng tải toàn phần 1.588 tấn/tàu”

Date: 27/09/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế 07 tàu tự hành trọng tải toàn phần 1.588 tấn/tàu”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng”

Date: 27/09/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị khách hàng năm 2016”

Date: 12/09/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị khách hàng năm 2016”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa trụ sở làm việc Công ty tại 21B-Cát Linh”

Date: 05/09/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa trụ sở làm việc Công ty tại 21B-Cát Linh”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công sửa chữa trụ sở làm việc Công ty tại 21B-Cát Linh”

Date: 29/08/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công sửa chữa trụ sở làm việc Công ty tại 21B-Cát Linh”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị đào tạo Logistics tại TP. HCM và đi thực tế tại các tỉnh phía Nam”

Date: 17/08/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị đào tạo Logistics tại TP. HCM và đi thực tế tại các tỉnh phía Nam”

Xem thêm »