SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo của HĐQT

Date: 14/11/2012

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng  thông báo lại kết quả biểu quyết và xin rút lại việc công bố thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Xem thêm »

Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần vicem Vật tư vận tải xi măng

Date: 16/03/2012

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra đánh giá hiệu quả kinh tế dự án”

Date: 21/10/2011

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra đánh giá hiệu quả kinh tế dự án”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh gái HSDT gói thầu Thi công cọc đại trà, tường barret; đài giằng móng sàn tầng hầm”

Date: 04/08/2011

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh gái HSDT gói thầu Thi công cọc đại trà, tường barret; đài giằng móng sàn tầng hầm”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, tháo dỡ trạm biến áp 250KVA cũ”

Date: 04/07/2011

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, tháo dỡ trạm biến áp 250KVA cũ”

Xem thêm »