Các chi nhánh

1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Quảng Ninh

               - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, khu 12, phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

   - Điện thoại: 0333.832.041           Fax:   0333.832.040

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Thạch

   - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

   - Điện thoại: 03203.821.090         Fax:   03203.821.068

3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hải Phòng

               - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

   - Điện thoại: 0313.661.204           Fax:   0313.661.203

4. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hà Nam

               - Địa chỉ trụ sở chính: La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

   - Điện thoại: 03513.853.098         Fax:   03513.853.122

5. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Ninh Bình 

               - Địa chỉ trụ sở chính: đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

   - Điện thoại: 0303.871.018           Fax:   0303.874.450

6. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Bỉm Sơn:

               - Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 61, đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

   - Điện thoại: 0373.770.241           Fax:   0373.772.894

7. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Mai.

               - Địa chỉ trụ sở chính: khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

   - Điện thoại: 0383.664.107           Fax:   0383.664.151

8. Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Đoàn vận tải.    

               - Địa chỉ trụ sở chính: Tại số nhà 24, phố Chợ Cũ, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

   - Điện thoại: 0333.518.264           Fax:   0333.518.280

9. Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Phú Thọ

               - Địa chỉ trụ sở chính: Phú Thọ: Tại khu 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

            10. Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - phía Nam