Thư mời chào giá vận chuyển

Date: 06/01/2022

Quảng Ninh - XM Hà Tiên

Xem thêm »

Thư mời chào giá

Date: 30/12/2021

Cung cấp dịch vụ vận chuyển ô tô đi XM Hoàng Mai

Xem thêm »

Quyết định phê duyệt và Thông báo danh sách Nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 01

Date: 24/12/2021

Vận chuyển than cám từ khu vực Quảng Ninh (gồm cảng Điền Công và các cảng thuộc KV Quảng Ninh); KV Hải Phòng đến các cảng dỡ hàng của các công ty xi măng: Hạ Long, Hải Phòng, Hoàng Thạch, Bút Sơn và các bãi thuộc: KV Hải Phòng; KV Ninh Bình.

Xem thêm »

Thư mời chào giá

Date: 13/12/2021

Cung cấp than cám..

Xem thêm »