Thông tin chung

 
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
- Tên tiếng Anh: Vicem Energy and Environment Joint Stock Company
- Tên viết tắt: VICEM E&E
- Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ: Tại 21B Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38 457 328 - 04.38 457 458.
- Fax         : 04.38 457 186
- Email      : vtvxm@vnn.vn; contact@vicemvtv.com
- Website  : vtvxm.vn; nlmtvicem.vn
- Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
- Số cổ phần niêm yết: 31.199.825 cổ phần.
  + Vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng công ty Xi măng Việt Nam đại diện chủ sở hữu): 196.417.210.000 đồng, bằng 62,954% Vốn điều lệ;
  + Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là pháp nhân và cá nhân ngoài vốn Nhà nước: 115.581.040.000 đồng, bằng 37,046 % Vốn điều lệ.
- Cổ đông lớn: Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên
- Số cổ phần nắm giữ: 19.641.721 cổ phần, bằng 62,954% Vốn điều lệ.
 

1.  Chủ tịch Hội đồng quản trị

-          Bà : Nguyễn Thị Kim Chi

-          Giới tính : Nữ

-          Ngày tháng năm sinh: 11/10/1972

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-       Nơi sinh: Hà Nội

-          Địa chỉ thường trú: Đường Láng, P Láng Hạ, Q Đống Đa, TP Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: 

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 11.785.721 cổ phần

2. Thành viên Hội đồng quản trị      -  Tổng Giám Đốc Công ty

-          Ông : Trần Khắc Mạnh

-          Giới tính : Nam

-          Ngày tháng năm sinh: 05/11/1970

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-          Nơi sinh: Minh Tân - Kinh Môn – Hải Dương

-          Địa chỉ thường trú:  Tập thể Phương Mai, phường Phương Mai, Quận Đống Đa- TP Hà Nội

-          Trình độ văn hoá: 12/12

-          Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 3.928.000 

3. Thành viên Hội đồng quản trị     

-          Ông: Hoàng Vũ Thắng

-          Giới tính : Nam

-          Ngày tháng năm sinh: 08/12/1975

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-          Nơi sinh:   Thanh Hoá

-          Địa chỉ thường trú: Tổ13, phường cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

-          Trình độ văn hoá: 12/12

-          Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

                + Đại diện phần vốn nhà nước: 3.928.000                           

 4. Thành viên Hội đồng quản trị     

-          Ông : Trần Đình Dũng

-          Giới tính : Nam

-          Ngày tháng năm sinh: 24/10/1982

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-          Địa chỉ thường trú: Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

-          Trình độ văn hoá: 12/12

-          Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 0                 

5. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị     

-          Ông : Phạm Văn Phương

-          Giới tính : Nam

-          Ngày tháng năm sinh: 14/11/1965

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-       Nơi sinh: Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định

-          Địa chỉ thường trú: Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

-          Trình độ văn hoá: 10/10

-          Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Động lực, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 0   

 

 

 6. Tổng Giám Đốc Công ty

         Ông : Trần Khắc Mạnh

         Giới tính : Nam

         Ngày tháng năm sinh: 05/11/1970

         Quốc tịch : Việt Nam

         Dân tộc: Kinh

         Địa chỉ thường trú: Tập thể Phương Mai, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội      

 7. Trưởng ban Kiểm soát

-           Bà : Nguyễn Thị Thu Hà

-          Giới tính : Nữ

-          Ngày tháng năm sinh: 24/4/1970

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-          Nơi sinh:   Nam Định

-          Địa chỉ thường trú: Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

-          Trình độ văn hoá: 12/12

-          Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 0

 8.       Thành viên Ban kiểm soát    

-         Ông : Mai Thanh Hải

-          Giới tính : Nam

-          Ngày tháng năm sinh: 15/11/1989

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-          Nơi sinh:   Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương

-          Địa chỉ thường trú: đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

-          Trình độ văn hoá: 12/12

-          Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

+ Đại diện phần vốn nhà nước: 0

 9.       Thành viên Ban Kiểm soát

-          Bà : Nguyễn Thị Kim Oanh

-          Giới tính : Nữ

-          Ngày tháng năm sinh: 15/08/1986

-          Quốc tịch : Việt Nam

-          Dân tộc: Kinh

-           Nơi sinh:   Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương

-          Địa chỉ thường trú: Đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu,

-          Trình độ văn hoá: 12/12

-          Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

-          Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 0

            + Đại diện phần vốn nhà nước: 0

  10. Người được uỷ quyền Công bố thông tin

 Bà : Trinh Thị Hồng.

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Điện thoại: 0916.102.102

Email: