STT Tên văn bản Tải xuống
1 Công văn 5749/CT-TNCN 2018 quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc
2 Chỉ thị 08/CT-TTg 2018 tăng cường thực hiện biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan
3 hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của bộ tài chính, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của bộ tài chính
4 Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
5 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
6 Nghị định 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
7 Công văn 560/LĐTBXH-BHXH 2018 xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
8 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT 2018 quy định điều kiện kinh doanh than
9 Thông tư 02/2018/TT-BXD quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng
10 Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi 76/2014/TT-BTC hướng dẫn thu tiền sử dụng đất
11 Thông tư 15/2017/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
12 Thông tư 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị