Thông báo mời thầu gói thầu 01

Date: 29/05/2020

"Vận chuyển than cám từ KV Quảng Ninh (gồm Cảng Điền Công và các cảng thuộc KV Quảng Ninh), KV Hải Phòng (Cảng Gia Đức, Cảng Gia Minh...) đến các cảng dỡ hàng của các công ty xi măng: Hải Phòng, Hoàng Thạch, Bút Sơn và các bãi thuộc: KV Hải Phòng (Cảng Gia Đức, Cảng Gia Minh...); KV Ninh Bình"

Xem thêm »

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn thẩm định "Đánh giá hiệu quả phục vụ xây dựng chính sách căn hộ tòa nhà COMATCE TOWER"

Date: 20/05/2020

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu tư vấn thẩm định "Đánh giá hiệu quả phục vụ xây dựng chính sách căn hộ tòa nhà COMATCE TOWER"

Xem thêm »

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu "Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thẩm tra phê duyệt quyết toán"

Date: 18/05/2020

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu "Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu Thẩm tra phê duyệt quyết toán" 


Xem thêm »

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh

Date: 13/05/2020

Cung cấp, lắp đặt bàn ghế, tủ cho Phòng họp Công ty

Xem thêm »

Thư mời chào hàng cạnh tranh

Date: 04/05/2020

V/v: cung cấp và lắp đặt bàn ghế, tủ cho phòng họp Công ty

Xem thêm »

Thư mời chào giá cạnh tranh Cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống điều hòa nhiệt độ cho Công ty

Date: 31/03/2020

Thư mời chào giá cạnh tranh Cung cấp và lắp đặt 01 hệ thống điều hòa nhiệt độ cho Công ty

Xem thêm »

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị thực hiện chương trình "Truyền thông đẩy mạnh công tác bán hàng năm 2020 - Tòa nhà Comatce Tower"

Date: 19/03/2020

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị thực hiện chương trình "Truyền thông đẩy mạnh công tác bán hàng năm 2020 - Tòa nhà Comatce Tower"

Xem thêm »