SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị Ipad phục vụ phần mềm quản lý hàng hóa”

Date: 16/08/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị Ipad phục vụ phần mềm quản lý hàng hóa”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn đào tạo về chuỗi Logistics và chuỗi cung ứng”

Date: 11/08/2016

Thông báo kết quả lựa chọn chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn đào tạo về chuỗi Logistics và chuỗi cung ứng”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công sàn gỗ, trần thạch cao, trần khu vệ sinh, cửa các loại”

Date: 11/08/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công sàn gỗ, trần thạch cao, trần khu vệ sinh, cửa các loại”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công vách kính các loại”

Date: 11/08/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công vách kính các loại”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió tầng hầm khối căn hộ”

Date: 11/07/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió tầng hầm khối căn hộ”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Mua 01 lò nung cho chi nhánh Ninh Bình”

Date: 08/07/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Mua 01 lò nung cho chi nhánh Ninh Bình”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá: xác định giá bán căn hộ đợt 3 của dự án COMATCE TOWER”

Date: 17/05/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá: xác định giá bán căn hộ đợt 3 của dự án COMATCE TOWER”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công sửa chữa trụ sở làm việc Công ty tại 21B-Cát Linh”

Date: 08/04/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công sửa chữa trụ sở làm việc Công ty tại 21B-Cát Linh”

Xem thêm »

Công bố thông tin bất thường

Date: 30/03/2016

Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

Xem thêm »

Công bố thông tin bất thường

Date: 21/03/2016

Số 253 /VTVT-PC&QHCĐ

Xem thêm »