STT Tên văn bản Tải xuống
1 Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT:Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
2 Thông tư Liên tịch Số: 40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Quy định các đk lđ có hại và các công việc không được sử dụng lđ nữ, có thai, nuôi con dưới 12th tuổi