Giới thiệu
Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, tiền thân là Xí nghiệp cung ứng vận tải vật tư thiết bị xi măng thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng, được Bộ Xây dựng thành lập theo Quyết định số 195/BXD - TCLĐ ngày 16/02/1981 và đi vào hoạt động từ ngày 01/03/1981.

Chi tiết...
Hình ảnh

Xem tiếp»