SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị 01 máy nghiền cho chi nhánh Hoàng Thạch”

Date: 21/03/2017

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị 01 máy nghiền cho chi nhánh  Hoàng Thạch”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị triển khai sản xuất kinh doanh 2017 với khách hàng”

Date: 27/02/2017

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị triển khai sản xuất kinh doanh 2017 với khách hàng”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá lợi thế quyền thuê đất và công trình xây dựng trên đất – Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Thọ”

Date: 21/02/2017

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá lợi thế quyền thuê đất và công trình xây dựng trên đất – Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Thọ”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị khách hàng năm 2017”

Date: 24/01/2017

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Hội nghị khách hàng năm 2017”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016”

Date: 13/01/2017

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đóng mới 03 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu công suất 620CV”

Date: 06/01/2017

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đóng mới 03 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu công suất 620CV”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị máy phân tích nhiệt cho Chi nhánh Ninh Bình”

Date: 31/12/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị máy phân tích nhiệt cho Chi nhánh Ninh Bình”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị bàn ghế văn phòng Công ty”

Date: 31/12/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị bàn ghế văn phòng Công ty”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị nội thất phòng Giám đốc”

Date: 30/12/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị nội thất phòng Giám đốc”

Xem thêm »