SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tổ chức hội nghị giao nhận KCS”

Date: 27/12/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tổ chức hội nghị giao nhận KCS”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp phòng học và các dịch vụ kèm theo để tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo phần mềm quản lý văn bản”

Date: 22/12/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp phòng học và các dịch vụ kèm theo để tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo phần mềm quản lý văn bản”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp hệ thống xử lý nước thải”

Date: 02/12/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp hệ thống xử lý nước thải”

Xem thêm »

. Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Mua 01 lò nung cho chi nhánh Hà Nam”

Date: 14/11/2016

. Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Mua 01 lò nung cho chi nhánh Hà Nam”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp, tháo dỡ trạm biến áp cũ”

Date: 14/11/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp, tháo dỡ trạm biến áp cũ”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công hạng mục phụ trợ”

Date: 14/11/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công hạng mục phụ trợ”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn Nhà thầu đóng mới 07 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu”

Date: 11/11/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn Nhà thầu đóng mới 07 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá: Giá bán và và giá thuê văn phòng đợt 1 của dự án COMATCE TOWER”

Date: 26/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá: Giá bán và và giá thuê văn phòng đợt 1 của dự án COMATCE TOWER”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đào tạo chính sách thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2016”

Date: 25/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đào tạo chính sách thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2016”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra hiệu quả tính khả thi dự án đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành trọng tải 1.664 tấn/tàu”

Date: 19/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra hiệu quả tính khả thi dự án đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành trọng tải 1.664 tấn/tàu”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Kiểm định chất lượng công trình”

Date: 17/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Kiểm định chất lượng công trình”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị điều hòa cho văn phòng Công ty”

Date: 14/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Trang bị điều hòa cho văn phòng Công ty”

Xem thêm »