SỰ KIỆN NỔI BẬT

Trả lời cổ đông Nguyễn Kim Phượng về việc chào mua công khai cổ phiếu

Date: 26/01/2010

Trả lời cổ đông Nguyễn Kim Phượng về việc chào mua công khai cổ phiếu

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Date: 19/01/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Xem thêm »

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thành viên

Date: 11/01/2010

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT

Xem thêm »

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Date: 12/10/2009

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty CP Vật tư vận tải xi măng

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Date: 03/07/2009

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự án đầu tư”

Date: 20/03/2009

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự án đầu tư”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự toán công trình di chuyển tuyến cấp ngầm 24 kV và di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1”

Date: 25/04/2008

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự toán công trình di chuyển tuyến cấp ngầm 24 kV và di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập dự toán phá dỡ các công trình kiến trúc trong khu đất dự án”

Date: 05/04/2008

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập dự toán phá dỡ các công trình kiến trúc trong khu đất dự án”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thiết kế di chuyển tuyến cáp ngầm 24kV và Trạm biến áp Hồng Liên 1 phục vụ giải phóng mặt bằng”

Date: 30/01/2008

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thiết kế di chuyển tuyến cáp ngầm 24kV và Trạm biến áp Hồng Liên 1 phục vụ giải phóng mặt bằng”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đo bản đồ tỷ lệ 1/500, chon mốc đường chuyền cấp 2, dẫn thủy chuẩn kỹ thuật khu đất xây dựng dự án”

Date: 28/12/2007

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đo bản đồ tỷ lệ 1/500, chon mốc đường chuyền cấp 2, dẫn thủy chuẩn kỹ thuật khu đất xây dựng dự án”

Xem thêm »

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Vật tư vận tải xi măng

Date: 16/10/2007

Ông Huỳnh Trung Hiếu, Kế toán trưởng CTCP Vật tư Vận tải Xi măng giao dịch quyền mua Cổ phiếu VTV.

   

Xem thêm »

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Vật tư vận tải xi măng.

Date: 16/10/2007

Công ty TNHH Long Sơn, cổ đông lớn CTCP Vật tư vận tải xi măng (VTV) đăng ký chuyển nhượng 62.500 cp

Xem thêm »