SỰ KIỆN NỔI BẬT

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Vật tư vận tải xi măng.

Date: 16/10/2007

Công ty TNHH Long Sơn, cổ đông lớn CTCP Vật tư vận tải xi măng (VTV) đăng ký chuyển nhượng 62.500 cp

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn chỉ định thầu gói thầu “Lập dự án Đầu tư xây dựng công trình”

Date: 30/07/2007

Thông báo kết quả lựa chọn chỉ định thầu gói thầu “Lập dự án Đầu tư xây dựng công trình”

Xem thêm »