Dự án " TOÀ NHÀ COMATCE TOWER "

- Tên dự án: Đầu tư  xây dựng Toà nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.

- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

- Địa điểm xây dựng: phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.    

Xem thêm »