Thư mời chào giá thuê bãi & Chế biến than

 Nội dung thư chào giá...