QĐ Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu tư vấn lập phương án giá thành, giá bán, giá thuê sản phẩm và đánh giá hiệu quả dự án Comatce Tower

 Chi tiết Quyết định tại đây