Thư mời chào giá sửa chữa định kỳ trên đà tầu comatce 04, comatce 05 và các hồ sơ kèm theo

- Thư mời chào giá tại đây

- Hồ sơ yêu cầu tại đây

- Hạng mục sửa chữa tại đây

- Dự thảo hợp đồng tại đây