Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

 Chi tiết thư mời tại đây