QĐ phê duyệt nội dung thư mời chào giá thực hiện chương trình truyền thông bán hàng dự án Comatce Tower

Chi tiết quyết định tại đây