Tiêu thụ của Vicem tăng cao

 

 

 

 

Phân tích những trở ngại khó khăn, bình tĩnh đưa ra chiến lược và giải pháp phù hợp, nỗ lực vượt khó đã giúp kết quả sản xuất kinh doanh của Vicem trong 9 tháng đầu năm 2012 đạt kết quả khả quan. 9 tháng đầu năm 2012 sản lượng sản xuất clinke toàn Vicem đạt 10.976.000 tấn (= 69,8% kế hoạch năm), XM đạt 11.053.000 tấn (=58,5% kế hoạch năm). Trong khi tổng sản phẩm tiêu thụ XM toàn xã hội 9 tháng năm 2012 chỉ đạt 32,6 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2011, miền bắc giảm sâu nhất trong 3 miền 11,5% thì sản lượng tiêu thụ quý II của Vicem tăng cao nhất 19% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản phẩm tiêu thụ của Vicem 9 tháng đầu năm 2012 tăng 4,5% so cùng kỳ năm 2011, đạt15.261.000 tấn (= 70% kế hoạch năm), trong đó tiêu thụ nội địa 13.554.000 tấn (=72% kế hoạch năm), xuất khẩu 894.000 tấn, doanh thu 20.504 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 241 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 757 tỷ đồng.

Dẫn đầu sản lượng tiêu thụ (cả XM và clinke) trong hệ thống Vicem là Vicem Bỉm Sơn và Vicem Hà Tiên, nếu tính riêng sản lượng tiêu thụ XM thì Vicem Tam Điệp, Vicem Bút Sơn, Vicem Hà Tiên và Vật liệu xây dựng Đà Nẵng duy trì và tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong thời kỳ XM cung vượt cầu, các doanh nghiệp XM phải gồng mình trong “đại chiến” tiêu thụ sản phẩm thì nỗ lực của Vicem được đánh giá cao.

Những khó khăn như giá nhiên vật liệu cho sản xuất XM đã tăng 11,2% so với cuối năm 2011, dự kiến còn tăng, lãi xuất ngân hàng vẫn còn cao, doanh nghiệp không tiếp cận được các khoản vay để duy trì sản xuất kinh doanh, cạnh tranh trên thị trường XM tiếp tục căng thẳng… vẫn bao trùm lên thị trường XM, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Đại diện Vicem cho biết: trong bối cảnh ấy, Vicem cần tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Mục tiêu mà Vicem đặt ra trong quý IV/2012 là sản xuất 4.343.00 tấn clinke, XM nghiền 4.869.800 tấn và phấn đấu tiêu thụ 5.689.800 tấn sản phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2012.
 

 

 

Theo baoxaydung