Vicem: tiêu thụ nội địa tăng trong tháng 7

 Tin từ Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết: Tính đến tháng 7/2012 Vicem đã đạt 53,9% sản lượng sản xuất so với mục tiêu đề ra trong năm 2012; Tổng sản phẩm tiêu thụ trong tháng 7/2012 đạt 1.649.000 tấn, trong đó tiêu thụ nội địa có xu hướng tăng với 1.635.000 tấn/1528.000 tấn (đạt 107% so với mục tiêu đề ra).

 
Theo baoxaydung