Thư mời chào giá mua sắm trang bị,lắp đặt hệ thống âm thanh phục vụ hội họp tại hội trường.

 Nội dung thư mời chào giá...