Thư mời chào giá dịch vụ đào tạo,bồi dưỡng,nâng cao nghiệp vụ giao nhận,KCS

 Nội dung thư mời chào giá..