Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển trọn gói than cám từ KV Quảng Ninh/Hải Phòng/Ninh Bình đi XM Hà Tiên

 Nội dung quyết định...