Thư mời chào giá V/v cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận chuyển

 Nội dung Thư mời chào giá..