Thư mời chào giá vận chuyển, bốc xếp (lần 2)

 Nội dung thư mời chào giá...