QĐ phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm cháy nổ tại tòa nhà Comatce Tower

 Nội dung quyết định..