Thư mời chào giá dịch vụ bốc xếp từ sà lan lên bãi KV Ninh Bình

 Nội dung thư mời chào giá..