Thư mời chào giá dịch vụ chế biến than tại KV Ninh Bình

 Nội dung thư mời chào giá..