Thư mời chào giá dịch vụ chế biến than tại KV Hoàng Thạch

 Nội dung thư mời chào giá..