Thư mời chào giá dịch vụ chế biến than tại KV Hải Phòng

 Nội dung thư mời chào giá..