Ngành nghề kinh doanh chính:

- Bảo dưỡng, sủa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương. 
- Vận tải hàng hóa thuỷ nội địa.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ(bến, bãi ôtô, điểm bốc xếp hàng hóa)
- Bốc xếp hàng hoáđường bộ, cảng sông
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải(giao nhận hàng hóa, thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn, sắp xếp tổ chức các hoạt động vận tải, lấy mẫu, cân hàng).
- Cung ứng, cho thuê tàu biển.
- Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Dịch vụ tư vấn, quản lý, môi giới, sàn giao dịch bất động sản.
- Kinh doanh, chế biến than đá và các loại phụ gia dùng cho sản xuất xi măng và nhu cầu khác của xã hội.
- Khai thác quặng sắt, quặng không chứa sắt và các khoáng chất khác dùng làm phụ gia sản xuất xi măng.
- Kinh doanh khai thác, chế biến xỷ thải và các phế liệu khác phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu (xăng, dầu và các sản phẩm liên quan). 

 

- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.