QĐ Phê duyệt ND thư mời chào giá và danh sách đơn vị gửi thư mời chào giá thực hiện sửa chữa , cải tạo nhà làm việc tại CN Hoàng Thạch.

 Chi tiết quyết định tại đây