SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đo bản đồ tỷ lệ 1/500, chon mốc đường chuyền cấp 2, dẫn thủy chuẩn kỹ thuật khu đất xây dựng dự án”

Date: 28/12/2007

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Đo bản đồ tỷ lệ 1/500, chon mốc đường chuyền cấp 2, dẫn thủy chuẩn kỹ thuật khu đất xây dựng dự án”

Xem thêm »

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Vật tư vận tải xi măng

Date: 16/10/2007

Ông Huỳnh Trung Hiếu, Kế toán trưởng CTCP Vật tư Vận tải Xi măng giao dịch quyền mua Cổ phiếu VTV.

   

Xem thêm »

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Vật tư vận tải xi măng.

Date: 16/10/2007

Công ty TNHH Long Sơn, cổ đông lớn CTCP Vật tư vận tải xi măng (VTV) đăng ký chuyển nhượng 62.500 cp

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn chỉ định thầu gói thầu “Lập dự án Đầu tư xây dựng công trình”

Date: 30/07/2007

Thông báo kết quả lựa chọn chỉ định thầu gói thầu “Lập dự án Đầu tư xây dựng công trình”

Xem thêm »