SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thí nghiệm cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Date: 21/12/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thí nghiệm cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Date: 21/12/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1

Date: 20/12/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1"

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá đất (cho phần giao đất thu tiền SDĐ và phần thuê đất hàng năm”

Date: 12/10/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá đất (cho phần giao đất thu tiền SDĐ và phần thuê đất hàng năm”

Xem thêm »

Nghị quyết của HĐQT

Date: 04/10/2010

Nghị quyết của HĐQT công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn cắm mốc giới phục vụ giao đất và thi công xây lắp”

Date: 21/09/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn cắm mốc giới phục vụ giao đất và thi công xây lắp”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1”

Date: 30/08/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Phá dỡ giải phóng mặt bằng”

Date: 30/08/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Phá dỡ giải phóng mặt bằng”

Xem thêm »

. Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, tháo dỡ TBA 250KVA cũ”

Date: 15/07/2010

. Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, tháo dỡ TBA 250KVA cũ”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán”

Date: 07/06/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán”

Xem thêm »

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VTV

Date: 27/04/2010

Sở dao dịch chứng khoán Hà nội Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng(VTV) .

Xem thêm »