SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh gái HSDT gói thầu Thi công cọc đại trà, tường barret; đài giằng móng sàn tầng hầm”

Date: 04/08/2011

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Lập HSMT, đánh gái HSDT gói thầu Thi công cọc đại trà, tường barret; đài giằng móng sàn tầng hầm”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, tháo dỡ trạm biến áp 250KVA cũ”

Date: 04/07/2011

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, tháo dỡ trạm biến áp 250KVA cũ”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Date: 07/01/2011

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thí nghiệm cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Date: 21/12/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thí nghiệm cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Date: 21/12/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1

Date: 20/12/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn giám sát thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1"

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá đất (cho phần giao đất thu tiền SDĐ và phần thuê đất hàng năm”

Date: 12/10/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm định giá đất (cho phần giao đất thu tiền SDĐ và phần thuê đất hàng năm”

Xem thêm »

Nghị quyết của HĐQT

Date: 04/10/2010

Nghị quyết của HĐQT công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn cắm mốc giới phục vụ giao đất và thi công xây lắp”

Date: 21/09/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn cắm mốc giới phục vụ giao đất và thi công xây lắp”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1”

Date: 30/08/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thi công di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1”

Xem thêm »